هفته نامه سیاحت و تجارت نوشت:

کشوری است بسیار کوچک و به عبارتی، یک شرکت بزرگ که مردمانش پرسنل آن هستند! رانندگان تاکسی ماشین‌هایشان را از دولت اجازه می‌کنند و هر روز به دولت پول پرداخت می‌کند. بسیاری از مردم خانه‌هایشان را از دولت اجازه می‌کنند. تمام ماشین‌ها و موتور‌ها به ازای هر صد متر که در خیابان‌ها رانندگی می‌کنند، باید به دولت پول پرداخت کنند، اما با همه این اوصاف، این کشور و به تعبیری، این شهر بزرگ، برترین شهر بازرگانی در آسیا دومین اقتصاد آزاد جهان است.
سینگاپورا: آن چنان که آوازه خوانان محلی می‌گویند، «سنگاپورا» به معنی شهر شیر است و سمبل آن یک «شیر‌ماهی» با سر شیر و دم ماهی است. یکی از مراکز تفریحی سنگاپور، جزیره زیبای سنتوز است.

در این جزیره، گردشگران را برای تماشای آکواریومی می‌برند که انواع ماهی‌ها در آن زیست می‌کنند. قدم زدن در ساحل و احیاناً شنا، بازی دلفین‌ها و دیدار از رقص فواره‌ها، به همراه موسیقی که یکی از زیبا‌ترین‌ها در دنیاست، در تور یک روزه این جزیره جای دارد.
یکی از مسافران ایرانی که به سنگاپور سفر کرده است می‌گوید: این کشور شبیه یک باغچه بزرگ است که در میان درخت‌ها و بوته‌هایش، خیابان و کوچه کشیده باشند. انواع گیاهان استوایی با چیدمانی زیبا و هوشمندانه، ‌چهره جذابی به خیابان‌ها و بزرگراه‌ها شهر داده‌اند. این «جزیره شهر کشور» انگار نقطه بایر و برهوتی ندارد.
هیچ نقطه‌ای هم به امان خدا رها نشده که خودش سبز شود. وجب به وجب را شخم زده‌اند و به صورت انتخابی کاشته‌اند!
تاکسی‌های انسانی: این تاکسی‌های انسانی در منطقه‌های میانی شهر و مراکز شلوغ هنوز کاربرد دارند. این چرخ‌ها موتور ندارند و راننده، همه وزن مسافر را به تنهایی می‌کشاند، اما بین چهره خسته دوچرخه ران در حال رکاب زدن و تجمل خیره‌کننده شهر، تضادی تند و تکان دهنده به چشم می‌آید.
این در حالی است که سنگاپور، یکی از مراکز بزرگ تجاری داد و ستد کالا در جهان و یکی از ثروتمند‌ترین مناطق جهان است.
شکوفایی اقتصادی در سنگاپور به دنبال آن افزایش تعداد عروسی‌ها، باعثافزایش مصرف «باله کوسه»، یکی از ضروریات جشن عروسی در این کشور شده است.
سنگاپوری‌ها در سال ۲۰۰۷ بیش از ۴۷۰ تن باله کوسه خوردند که نسبت به ۱۸۲ هزار کیلو در سال قبل، افزایشی بیش از دو برابر را نشان می‌دهد.
شهری مینیاتوری: یکی از زیباترین و تمیزترین پایتختهای دنیا در جهان که گویی از اول با یک مدل معماری شهری به دنیا آمده، پایتخت سنگاپور است. ساختمانها به دلیلی محدودیتهای کنترل ترافیک هوایی، نباید بیشتر از ۲۸۰ متر ساخته شوند و این باعث به وجود آمدن ساختمانهای بلند البته نه خیلی بلند و سازگار از نظر ارتفاع و مدل شده که افق آن را بیهمتا کرده و جمعیت ۸/۳ میلیون نفری آن، به عنوان ساکنان شهری بزرگ، هماکنون میزبان گردشگران بسیاری است.