به گزارش افکارنیوز،

حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی کتب درسی  درباره راه کار برقراری عدالت آموزشی در مناطق محروم گفت: این کاری است که در کلیت وزارت آموزش و پرورش باید دنبال شود و نه فقط سازمان پژوهش. سازمان پژوهش یک بخش از مسئله را بر عهده دارد و در حال حاضر در سیستان و بلوچستان کتاب‌ها رایگان در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد و بر حسب اعتباراتی که دولت و مجلس برای سازمان پژوهش در نظر گرفته اند. در خود استان‌ها باید تلاش‌های علمی و فرهنگی جهادی توسط مراکز تربیتی و آموزشی خود استان‌ها صورت بگیرد.

محرومیت دانش آموزان مناطق محروم از دسترسی به رشته‌های خوب حقیقت ندارد

اخبار اجتماعیوی در ادامه بیان کرد: این ادعا که بچه‌های مناطق محروم از دسترسی به رشته‌ها خوب محرومند حقیقت ندارد و بسیاری از کسانی که در رشته‌های کنکور رتبه‌های خوبی به دست می‌آوردند از همین بچه‌های مناطق محروم هستند.

رئیس سازمان پژوهش در ادامه با بیان اینکه ما با اصل کنکور موافق نیستیم افزود: درچارچوب ارزشیابی فعلی که انجام می‌شود بچه‌های مناطق محروم و روستایی هم می‌توانند همپای سایر دانش آموزان مناطق مرفه پیش بروند و کتاب‌های درسی ما، چون واحد است و در واقع ارزشیابی‌ها بر این اساس انجام می‌شود. سازمان پژوهش به این عدالت آموزشی کاملا توجه کرده، ولی سایر بخش‌ها باید در این جهت مشارکت کنند.

ذوعلم در ادامه در پاسخ به موردی که مبنی بر اینکه آیا معرفی شخصیت‌های تاریخی کشور و تاثیر گذار در دوران جنگ و پیروزی انقلاب اعم از زن و مرد در کتب درسی رعایت شده است یا خیر؟ گفت: خوشبختانه تاریخ ما از چهره‌های اثر گذاری که هر کدام می‌توانند به عنوان یک مدل و الگو معرفی شوند فراوان است.

وی در ادامه بیان کرد: در این معرفی چند نکته وجود دارد نکته اول این است که ظرف کتاب‌های درسی چه مقدار گنجایش دارد؟ و موضوع بعدی این است که آیا معرفی شخصیت‌ها باید از طریق کتب درسی صورت بگیرد یا خیر؟ و یا از طریق مطالعه آزاد یک بحث دیگر است؟ و اینکه معرفی شخصیت‌های تاریخی فارغ از زن و مرد بودن از طریق طرح بوم اجرایی شود یک بحث دیگر است؟ و نکته بعدی اینکه اساسا اولویت دادن به این چهره‌ها بر اساس چه شاخص‌هایی باید باشد بحث مهم دیگری است.

رئیس سازمان پژوهش در ادامه بیان کرد: در کتاب‌های درسی نکته مهمی که باید حتما رعایت شود یک نوع توازن منطقه‌ای و جنسیتی است که در عرصه‌های مختلف باید داشته باشیم یعنی باید بتوانیم الگوی‌های علمی، الگوی‌های هویتی، الگوی‌های فناوری، الگوی‌های انقلابی و الگوی‌های تاریخی خوب معرفی بشوند.

ذوعلم در ادامه بیان کرد: بحث انتخاب بحث ظریفی است. نمی‌گویم جای اصلاح در کتب درسی نیست و حتما هر وضعیتی داشته باشیم می‌توانیم به وضعیت بهتری نیز برسیم.