به گزارش افکارنیوز،
بر اساس مطالعات پایه منابع آب کارگروه احیای دریاچه ارومیه، سطح تراز دریاچه ارومیه تا به امروز نسبت به روز مشابه در سال گذشته، ۱.۰۴ سانتیمتر افزایش را نشان می‌دهد، بر همین اساس حجم آب موجود در دریاچه نیز با افزایش ۳.۴۶ میلیارد مترمکعبی رو به رو بوده است.

اخبار اجتماعی-​بر اساس گزارش‌های کارگروه احیای دریاچه ارومیه ، تراز سطح آب دریاچه در روز ۳۰ شهریور ماه به ۱۲۷۱.۳۱ سانتیمتر از سطح دریا رسید. این تراز نسبت به روز مشابه در سال گذشته، ۴۵ سانتیمتر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش وسعت دریاچه ارومیه در روز ۳۰ شهریور ماه سال جاری ۲۸۳۵.۲۳ کیلومتر مربع بود که این شاخص نسبت به روز مشابه در سال گذشته ۱۷۲۲.۸۷ کیلومتر مربع کاهش و وسعت دریاچه نسبت به میانگین دراز مدت سال مشابه ۱۶۷۹.۶۵ کاهش یافته است.

لازم به ذکر است؛ حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در روز ۳۰ شهریور ماه سال جاری، ۳.۴۶ میلیارد مترمکعب بوده است که این شاخص نسبت به روز مشابه در سال گذشته، ۱.۰۵ میلیارد مترمکعب افزایش داشت و نسبت به میانگین دراز مدت ۱۶.۰۸ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است؛ بنابراین تراز سطح آب دریاچه ارومیه در تاریخ ۳۰ شهریور ماه سال ۹۸ حدود ۱۲۷۱.۳۱ متر و وسعت دریاچه ۲۸۳۵ کیلومتر مربع را نشان می‌دهد.

گفتنی است؛ عملیات اجرایی طرح ملی نجات دریاچه از سال ۹۳ آغاز شده است.