به گزارش افکارنیوز،

محمدحسن زدا قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با انتشار فیلمی در صفحه اینستاگرام خود درباره نحوه پرداخت مستمری به خانواده بیمه شدگان و مستمری بگیرانی که در محل کار خود فوت می‌کنند، اظهار کرد: اگر کارگران در اثر حادثه ناشی از کار فوت کنند، بدون نیاز به سابقه‌ بیمه از روز اول فوت آن‌ها به خانواده‌شان مستمری پرداخت می‌شود.

اخبار اجتماعیقائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: اگر فرد بر اثر بیماری در محل کار فوت کند و در ۱۰ سال آخر عمرش یک سال سابقه بیمه ۹۰ روزه داشته باشد، به خانواده‌اش مستمری پرداخت می‌شود.

او ادامه داد: اگر کارفرما فرد را بیمه نکرده باشد و او در محل کار فوت کند، بازماندگان متوفی می‌توانند مدارک فرد فوت شده را به شعبه‌های تأمین اجتماعی، واحدنام نویسی و حساب‌های انفرادی ببرند و  تقاضای اعمال بخشنامه ۵۳۹ را کنند.

زدا افزود: در صورت احراز و تأیید مدارک فرد فوت شده، سازمان تأمین‌ اجتماعی به خانواده متوفی مستمری پرداخت می‌کند.