به گزارش افکارنیوز،

 طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت  با اشاره به انجام عمل‌های درمان چاقی با بیمه‌های درمانی، گفت: طبق مصوبه شورای عالی بیمه همه بیمه‌ها مکلف به ارایه خدمات در جهت جراحی‌های چاقی در BMI بالای ۴۰ هستند.

اخبار اجتماعی- ​وی با بیان اینکه بیمه سلامت نیز مانند سایر بیمه‌ها از مصوبه شواری عالی سلامت تبعیت کرده و در خصوص جراحی‌های چاقی خدمات ارایه می‌دهد، افزود: وزن تقسیم بر مجذور قد میزان BMI را مشخص می‌کند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه عده‌ای معتقدند باید BMI زیر ۴۰ نیز تحت پوشش بیمه برای جراحی چاقی قرار بگیرد، تصریح کرد: فقط به عمل‌های درمان چاقی نباید زیبایی باشد، زیرا چاقی می‌تواند بسیاری از مشکلات اعم از فشار خون، قند و ... را رقم بزند.