به گزارش افکارنیوز،

 چند روزی است که تبلیغ عجیبی تمامی صفحات شبکه‌های اجتماعی را در برگرفته است؛ «یک طرح ترافیک بخرید و برای ۳ خودرو همزمان استفاده کنید»؛ وقتی با فروشنده این طرح تماس گرفتیم؛ او اطمینان داد که «با پرداخت مبلغی، می‌توانید همزمان با ۳ پلاک در محدوده طرح ترافیک به مدت یکسال تردد کنید.»

هشدار پورسیدآقایی به شهروندان: طرح ۴ میلیونی کلاهبرداری استچند روزی است که تبلیغ عجیبی تمامی صفحات شبکه‌های اجتماعی را در برگرفته است؛ یک طرح ترافیک بخرید و برای ۳ خودرو همزمان استفاده کنید؛ وقتی با فروشنده این طرح تماس گرفتیم؛ او اطمینان داد که با پرداخت ۴ میلیون تومان می‌توانیم همزمان با ۳ پلاک در محدوده طرح ترافیک به مدت یکسال تردد کنید.محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این خصوص به خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان گفت: این موضوع قطعا امکان پذیر نیست.وی افزود: استفاده همزمان ۳ پلاک از یک طرح به هیچ وجه شدنی نیست و کلاهبرداری است؛ شهروندان مواظب باشند که مورد سوءاستفاده سودجویان قرار نگیرند.«یک طرح ترافیک، ۳ خودرو» صحت دارد؟

اخبار اجتماعی-محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهرانگفت: «این موضوع قطعا امکان پذیر نیست.»

معاون شهردار تهران، افزود: استفاده همزمان ۳ پلاک از یک طرح به هیچ وجه شدنی نیست و کلاهبرداری است؛ شهروندان مواظب باشند که مورد سوءاستفاده سودجویان قرار نگیرند.