هوای شهر قم از صبح شنبه ۶ مهرماه با وزش باد شدید ۵۵ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت و خیزش گرد و خاک، روز ناسالمی را سپری کرد.

هوای شهر قم از صبح شنبه ۶ مهرماه با وزش باد شدید ۵۵ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت و خیزش گرد و خاک، روز ناسالمی را سپری کرد.

 

کد خبر: 904624