به گزارش افکارنیوز،

نامگذاری 23 جدید 23 کوچه و خیابان یکی از دستورالجلسه‌های امروز شورای شهر بود که حجت نظری عضو کمیسیون نامگذاری معابر و خیابان‌ها توضیحاتی در مورد اسامی جدید ارائه داد.

اخبار اجتماعی- تغییر خیابان صف به سپهسالار، فرجام به توانبخشی و خیابان گلابدره به استاد محمود گلابدره‌ای از جمله اسامی جدیدی بود که به رأی گذاشته شد و اعضا به آن رأی موافق دادند و 17 نفر از اعضا به آن رأی موافق دادند.

در روند بررسی به این دستورالجلسه محسن هاشمی خطاب به شورای شهر به حالت مزاح گفت اگر نام مشکوکی است خودتان بگویید؟! آیا با نام مشک که در این اسامی آمده است مشکلی ندارید فردا برایمان حرف درست نشود.