به گزارش افکارنیوز،

حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درباره «طراحی سند ملی سالمندان»، اظهار داشت: سند ملی سالمندان با همکاری سازمان بهزیستی به عنوان متولی شورای ملی سالمندان، سازمان برنامه و بودجه  و وزارت بهداشت به عنوان متولیان دیگر این حوزه نوشته شده است. 

اخبار اجتماعی-وی درباره «مهمترین شاخص‌های طراحی شده در سند ملی سالمندان»، گفت: در این سند در حوزه سلامت، حوزه‌های رفاه سالمندان، سلامت جسمی و روانی پوشش داده می‌شود؛ ضمن اینکه در حوزه رفاه نیز موضوعاتی همچون اشتغال، معیشت و حمایت‌هایی که باید از سالمندان صورت گیرد و در حوزه سازمان بهزیستی وزارت رفاه و سایر سازمان‌های حمایتی است، مورد توجه قرار می‌گیرد. 

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ، یادآور شد: توانمند کردن خانواده‌ها برای مراقبت از سالمندان یکی دیگر از برنامه‌هاست که در حال طراحی آن هستیم. 

برکاتی ادامه داد: وزارت بهداشت در حوزه‌های پیشگیری، بهداشت، غربالگری و درمان در این طرح مشارکت دارد.

 وی درباره «برنامه‌های دیگر وزارت بهداشت برای سالمندان»، خاطرنشان کرد: استانداردسازی ساختار فیزیکی بیمارستان‌ها را متناسب با سالمندان مورد توجه قرار می‌دهیم؛ ضمن اینکه در بحث پیشگیری نیز بسته‌های خدمتی را برای مراقبان سلامت،‌ بهورزان و پزشکان عمومی طراحی کرده‌ایم. 

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به سیستم ارجاع، یادآور شد: سیستم ارجاع سالمندان از سطح پیشگیری و غربالگری به سطح درمان در حال طراحی است.