به گزارش افکارنیوز،

محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران درباره اخبار منتشر شده مبنی بر خرید واگن‌های مترو از دیگر کشور‌ها گفت: خبر منتشر شده مبنی بر خرید واگن‌های مترو از سوی شهرداری تهران از اساس کذب است، زیرا نمی‌توانیم واگنی خریداری کنیم.

اخبار اجتماعیرئیس شورای شهر تهران افزود: این گفته من بدین معنا است که متروی دیگر کشور‌ها دارای خصوصیات و ویژگی‌های همان کشور است که از لحاظ اندازه و دیگر خصوصیات متناسب با شرایط ریلی و تونلی متروی پایتخت نیست.

او تأکید کرد: توضیحات در همین حد درباره این خبر کفایت می‌کند و شما تنها این خبر را از قول من منتشر کنید که خرید واگن مترو از دیگر کشور‌ها از سوی شهرداری تهران دروغ است.