به گزارش افکارنیوز،

محسن پور سید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به گذشت چند ماه از اجرای طرح پارک حاشیه‌ای در منطقه ۲ گفت: در حال حاضر تنها کمتر از ۲۰ درصد شهروندانی که از پارک حاشیه‌ای هوشمند استفاده و عوارض خود را پرداخت می‌کنند.

اخبار اجتماعی- معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه سایر افرادی که هزینه خود را پرداخت نکرده‌اند و به شهرداری بدهکار هستند،‌ افزود: در مجموع رفتار شهروندان در استفاده از پارک حاشیه‌ای و پرداخت هزینه آن در حال بهتر شدن است.

او با اشاره به اینکه قبلا هر جای پارک به طور متوسط ۶۷۰۰ تومان درآمد در روز داشت، گفت: به تازگی، چون مردم ترجیح می‌دهند کمتر از نیم ساعت پارک کنند تا هزینه‌ای ندهند این درآمد به ۴۰۰۰ تومان در روز از هر جای پارک رسیده است و این وضعیت نشان می‌دهد که طرح پارک حاشیه‌ای در اصلاح رفتار شهروندان موثر بوده است.

پور سید آقایی خاط نشان کرد: در حال حاضر با ۱۰۵۰۰ جای پارک در سطج منطقه روزانه ۴۲ میلیون تومان از پارک حاشیه‌ای درآمد کسب می‌شود که البته فقط ۲۰ درصد مردم آن را پرداخت می‌کنند و ۸۰ درصد دیگر به شهرداری بدهکار می‌شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با بیان اینکه این کار با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شده، اظهار کرد: در حال حاضر تراز مالی این شرکت منفی و زیان ده است و زمانی که درآمد شرکت از هر جای پارک به ۶۵۰۰ تومان برسد تازه شرکت در نقطه سر به سر است و تا زمانی که کمتر از ۶۵۰۰ تومان است زیان می‌دهد و هنگامی که بیشتر شود می‌تواند از محل سرمایه‌گذاری خود سود کند.