به گزارش افکارنیوز،

علی القاصی دادستان تهران با اشاره به لزوم تاسیس و راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی وجود این پلیس را در شرایط فعلی بسیار لازم و ضروری دانست و گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع به پرونده های اقتصادی به صورت ویژه رسیدگی می‌شود.

اخبار اجتماعی-وی با اشاره به اینکه در این مجموعه باید به پرونده‌های شاخص و مهمم رسیدگی شود، بیان داشت: من معتقدم پلیس امنیت اقتصادی از مهمترین و اساسی‌ترین بخش‌های تخصصی در ناجا می باشد.

دادستان تهران عنوان داشت: پلیس امنیت اقتصادی پلیسی حرفه‌ای و تخصصی است و لازم است با توجه به اهمیت موضوع از نیروهای با ظرفیت و کارکشته استفاده شود.