به گزارش افکارنیوز،
 با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین و تجمع عظیم شیعیان برای عرض ارادت به امام حسین (ع) تمامی ناوگان های حمل و نقل عمومی ایران و عراق به کار گرفته شده است تا مسافران با سهولت به مقصد مورد نظر برسند.
 
اخبار اجتماعی- اما یکی از موارد مهمی که مسافران اربعینی، باید به آن توجه داشته باشند میزان نقدینگی لازم برای جابه جایی در مسیرهای مشخص شده است. اولین مرزی که به اعلام  هزینه ریالی_دیناری آن پرداخته ایم، مرز چذابه واقع در استان خوزستان و همجوار با همسایگان عراقی ماست.

جداول زیر بر مبنای دینار عراقی و ریالی ایرانی نوشته شده است، البته گفتنی است نرخ دینار عراقی بر حسب نرخ در بازار آزاد محاسبه شده است.

 
هزینه ح مل و نقل از مسیر جذابه تا نجف اشرف برای هر نفر به شرح زیر است:

با خودرو سواری مبلغ ٧ هزار دینار (۷۰ هزار تومان)
با خودرو ون از العماره تا نجف مبلغ ٢٠ هزار دینار(۲۰۰ هزار تومان)
با اتوبوس از العماره تا نجف مبلغ ٨ هزار دینار(۸۰ هزار تومان)
با ون از چذابه تا نجف مبلغ ٢٠ هزار دینار(۲۰۰ هزار تومان)
 با ون از العماره تا نجف مبلغ ١٥ هزار دینار(۱۵۰ هزار تومان)
 

هزینه حمل و نقل ارز مرز چزابه تا نجف اشرف +پوستر