به گزارش افکارنیوز،عبدالامیر یاقوتی، معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفتوگو باايسنا، با اشاره به عزم دولت در اجرای طرحهای مقابله با انشعابات غیرمجاز و سرقت برق گفت: خوشبختانه با استفاده از فناوریهای جدید كه در روشهای نظارت و بازرسی ازشبکه توزیع برق تهران به کار گرفته میشود، تشخيص تخلفها بسيار راحتتر شده است.

به گفته یاقوتی، کنترل اطلاعات مصرف برق مشترکان با توجه به تغییرات رفتار مصرفی، بازرسی و تست لوازم اندازه گیری به روش هوشمند و بازرسی عبوری لوازم اندازه گیری مشترکان تجاری و کنترل لوازم اندازه گیری از جمله موارد انجام شده در شرکت توزیع تهران برای شناسایی مشترکان غیر مجاز بوده است.

این مقام مسئول، اصلاح قراردادهای تست و بازرسی لوازم اندازه گیری و استفاده از پتانسیل موجود در سطح شهر تهران و همچنین استفاده از کنتورهای هوشمند را از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرده و تاکید کرد این اقدامات تاکنون در شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز در سطح تهران کمک شایانی کرده است و از این بعد نیز مقابله با انشعاب‌های غیر مجاز برق با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.