به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا، اجازه تاسيس اين مركز از سوي سازمان دولتي جنگلداري چنين تاييد شده است. مقامات سازمان جنگلداري چين اعلام كردهاند كه اين مركز در منطقه طبيعي حفاظت شده شنونگ جيا در استان هيوبي مستقر خواهد شد. خبرگزاري رسمي اين كشور شينهوا، در گزارشي منتشر كرد كه ميمونهاي طلايي شنونگ جيا در ارتفاعات جنگلهاي انبوه زندگي ميكنند و در حال حاضر جمعيت قابل توجهي از آنها در معرض خطر انقراض هستند.

بر اساس گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، مقامات جنگلداري شنونگ جيا تاكيد كردند كه تاسيس اين مركز به جذب كمكها و حمايتهاي مالي بيشتر و افزايش مطالعات و تحقيقات مفيد به منظور حفاظت از اين حيوانات كمياب، كمك خواهد كرد. تا كنون بودجهاي معادل ۴/۷۶ ميليون دلار به اين پروژه اختصاص داده شده است.