به گزارش افکارنیوز،

 بهتر است در سفر اربعین این دارو ها و وسایل بهداشتی را همراه داشته باشیم.

در سفر اربعین چه داروها و وسایل بهداشتی همراه داشته باشیم؟