به گزارش افکارنیوز،

 روناک یونسی با انتشار این عکس نوشت: فهمیدی خیلی چیزا به اظهار نظر تو  نیاز ندارند یعنی بالغ شدی روزگارتان بی دردسر

روناک یونسی