به گزارش افکارنیوز،

بهاره آروین عضو شورای اسلامی شهر تهران پیش از ظهر امروز در مراسم رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی گفت: امروز شاهد این هستیم که روند هوشمندسازی در حوزه معماری شروع شده است.

اخبار اجتماعی-آروین ادامه داد: یک سوال همواره مطرح است که باید پرسید اولویت به کدام موضوعات در طرح هوشمندسازی داده شود زیرا اولویت اول مردم در تهران بحث آلودگی هوا است.

وی افزود: در یک دوره ای اعتماد اجتماعی به شهرداری کاهش یافت و این سازمان به نوعی یک سازمان فساد خیز شناخته شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: وقتی یک سازمان در لبه بی اعتمادی قرار بگیرد دیگر همراهی شهروندان را در اجرای طرح های‌تان نخواهید داشت.

آروین گفت: شما نمی تواند حرف از تفکیک از مبدا در حوزه زباله را بزنید اما شهروندان با شما همراهی نکنند.

وی ادامه داد: همواره گفته‌ایم که شفافیتمحقق نمی شود مگر اینکه روندها الکترونیک شده و رفت و آمدها کاهش پیدا کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: منابع ما محدود است و باید به درستی تصمیم گرفت که در کدام حوزه شفافیت را شروع کنیم.

آروین تصریح کرد: به نظر ما می رسد که شفافیت در حوزه معماری و شهرسازی اولویت دارد زیرا اولا حوزه ماموریتی خاص شهرداری تهران است.

وی گفت: شاید هیچ سازمانی در شکل‌‌گیری شهرها تاثیر روزمره و مداوم نداشته باشند و این موضوع یک ماموریت اصلی برای هر شهرداری است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: موضوع دوم این است که حوزه معماری و شهرسازی لبه ارتباطی شهرداری با مردم است.

وی گفت: این به آن معنا است که ارتباط بیشتر مردم با شهرداری به دلیل معماری و شهرسازی است و ارتباطات مستقیم ما با مردم در این حوزه است.

بهاره آروین تصریح کرد: با توجه به این دو دلیل خواهیم دید که شفافیت در حوزه معماری و شهرسازی اولویت ما باید باشد تا بتواند آن اعتماد از دست رفته را بازگرداند.