به گزارش افکار نیوز،صنوبر؛ معاون فنی مجتمع تفریحی پارک ارم در گفتوگو با فارس گفت: شهربازی پارک ارم مجوز بهره برداری خود را از اداره کل استاندارد اخذ کرد.

وی افزود: مجوز بهره برداری برای ۳۰ دستگاه مستقر در شهربازی ۲ پس از طی سه مرحله بازرسی و تائید نهایی در تاریخ‌های ۲۸/۱۰ / ۱۳۹۰ و ۲۲/۱۲ / ۱۳۹۰ صادر شد.

معاون فنی مجتمع تفریحی پارک ارم در خصوص وضعیت شهربازی یک نیز گفت: بازرسی نهایی(مرحله سوم) از دستگاه‌های مستقر در شهربازی یک نیز در تاریخ ۲۰/۱۲ / ۱۳۹۰ انجام شد و پس از تایید فنی کلیه دستگاههای تفریحی، صدور مجوز بهره برداری آن در شرف اخذ است.

صنوبر ادامه داد: با فک پلمب شهربازی پارک ارم مردم میتوانند از نوروز ۹۱ از امکانات آن استفاده کنند.