سرویس سیاسی افکار نیوز - با وجود تاكيد رئيس دولت و مقامات وزارت كار مبني بر ايجاد دو ميليون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلي در سال ۹۰، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در آستانهي پايان سال گفت: فكر نميكنم تا پايان سال دو ميليون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شود، دولت هم در اين زمينه قول نداده و قسم نخورده است.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا شیخ الاسلامی با بیان این که آمار اشتغال هنوز اعلام نشده است، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود آمار اشتغال اعلامی تا حدودی به تکلیف ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ فرصت شغلی نزدیک باشد.

او در ادامه ياد آور شد: يكي از دلايل اصلي عدم ايجاد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در سال جاري اعمال سياست هاي انقباظي از سوي بانك ها و اختلاس سه هزار ميليارد توماني بود كه موجب كند شدن روند پرداخت تسهيلات اشتغالزايي شد.