به گزارش افکارنیوز،

احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی گفت: مطابق بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اخبار اجتماعی-​ وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه مورخ ۹شهریور سال جاری در هیات وزیران مصوب شده است، افزود: براساس ماده ۲ آیین نامه مذکور افراد فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شدگان مناطق روستایی، عشایری و شهر‌های با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر و همچنین بیمه شدگان شهری صندوق بیمه همگانی رایگان سازمان و اقشار تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، مشمول این آیین نامه هستند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس ماده ۸ آیین نامه، کلیه بیمه شدگان مشمول در ماده ۲ ظرف مدت یک سال از ابلاغ این آیین نامه ارزیابی وسع می‌شوند.

میدری تصریح کرد: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات ایرانیان خانوار‌های متقاضی استفاده از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه پایه درمان را بر اساس فهرست اعلامی از سوی سازمان، مورد ارزیابی وسع قرار دهد و نتایج آن را ظرف یک ماه به سازمان بیمه سلامت اعلام کند.

وی افزود: با توجه به موارد گفته شده، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی متولی ایجاد پوشش بیمه پایه اجباری در کشور و ایجاد سازو کار‌های لازم برای ثبت نام موارد جدید است و در صورتی که متقاضی جدید خواستار استفاده از یارانه دولت برای پرداخت حق سرانه بیمه باشد باید اطلاعات از سازمان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انجام ارزیابی وسع ارسال شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جهت اجرایی کردن استحقاق سنجی این افراد زیرساخت‌های لازم در وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی برقرار است، گفت: در صورت هر گونه اعتراض به نتیجه ارزیابی وسع بر اساس اطلاعات ثبتی در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، طبق ماده ۹ پاسخگویی بر اساس شیوه نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت و سازمان بیمه سلامت ایران تهیه و ابلاغ می‌شود. درهر حال وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی سامانه لازم جهت پاسخگویی به اعتراض احتمالی ناشی از عدم صحت اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان را پیش بینی کرده است.