به گزارش افکارنیوز،

یحیی جعفری رئیس کل محاکم استان تهران اظهار کرد: مدیر موفق قضایی باید تعهد رفتاری و الزام به نظام، توان نظارتی و اجرایی و علم داشته باشد.

اخبار اجتماعی-وی افزود: تحول پذیری یکی از اوصاف مدیر موفق است.

رئیس کل محاکم استان تهران با بیان اینکه قضاوت منصب است نه شغل، گفت: اولین وظیفه قوه قضاییه شناسایی قضات واجد شرایط است.

جعفری تصریح کرد: فساد دورن سازمانی به هیج وجه قابل قبول نیست.

رئیس کل محاکم استان تهران بیان کرد: معضل اصلی قوه قضاییه اطاله دادرسی است و باید با برنامه ریزی این معضل را برطرف کنیم.