به گزارش افکارنیوز،

مجید فراهانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکری پیش از دستور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: فراهم کردن اجرای مصوبات شورا از جمله تکالیف لازم الاجراء برای کلیه سطوح اجرایی در واحدهای اجرائی شهرداری تهران است.

اخبار اجتماعیوی افزود: متاسفانه علی رغم وجود مصوبه تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران شاهد عدم اجرای ماده 2 این مصوبه شورا هستیم. 

وی افزود: اهمیت ایمنی در برابر حوادث و لزوم تامین تجهیزات روزآمد در خصوص آتش نشانی بر هیچ کس پوشیده نیست و واقعا تاسف آور است که علی رغم  گذشت 3 سال از تصویب این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است.

فراهانی گفت: شهرداری باید از ابتدای سال ۱۳۹۶ بهای  خدمات ایمنی را محاسبه و از کلیه واحدهای غیرمسکونی و ساختمان‌های مسکونی دوازده طبقه و بالاتر موجود وصول کرده و صد درصد آن را در اختیار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قرار دهد تا در قالب بودجه سرمایه‌ای سازمان مذکور که همه ساله به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد در جهت بروزرسانی تجهیزات و سایر اقدامات مقرر در این مصوبه هزینه شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: امروز اگر آتش نشانان از تجهیزات روزآمد و ایمن برخوردار نیستند و در امداد رسانی با تکیه بر از خود گذشتی از زندگی من و شما در شهر حفاظت می کنند، ریشه اش را باید در عدم اجرای این مصوبه و تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز که از این محل پیش بینی شده بود دانست.

فراهانی تصریح کرد: بر همین اساس درباره لزوم اجرای ماده 2 مصوبه تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران و اخذ بهاء  خدمات ایمنی به شهرداری تهران تذکر می دهم و انتظار دارم شهرداری ضمن اجرای مصوبه در بودجه سال ۹۹ خود منابع ناشی از اخذ بهای خدمات ایمنی را در بودجه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی پیش بینی کند.