به گزارش افکارنیوز،

مزاحمت‌های تلفنی یکی از متداول ترین راه‌های ایجاد مزاحمت برای افراد است و در این روش کلاهبرداران و مجرمان از طریق تلفن دست به کلاهبرداری‌های بسیار می‌زنند و برای مردم مشکلاتی را به وجود می‌آورند.

اخبار اجتماعی-البته پرونده‌های بسیاری وجود دارند که بر اساس آن‌ها از طریق کلاهبرداری های تلفنی مشکلات متعددی به وجود آمده است و حتی صدمات جبران ناپذیری به مردم وارد شده است به همین دلیل قانون گذار مجازاتی را برای افرادی که از طریق تلفن برای مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند مقرر کرده است.

کلاهبرداری مالی از طریق تلفن مجازات دارد

بر اساس قانون مزاحم تلفنی به یک تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود و در مواردی که از طریق تلفن کلاهبرداری مالی صورت گرفته باشد در آن زمان حکم مربوط به جرایم مالی و اقتصادی هم علیه فرد خاطی صادر خواهد شد.

برای شکایت علیه فردی که از طریق تلفن همراه دست به مزاحمت زده است باید ابتدا دادخواستی را علیه وی صادر و سپس شکایت خود را به مقام قضایی ارائه کرد.