به گزارش افکارنیوز،

مسعود فیاضی، مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که رعایت عدالت آموزشی چه میزان در سازمان پژوهش و دفتر انتشارات مد نظر قرار گرفته است؟ اظهار کرد: به مقوله عدالت در همه حوزه‌ها پرداخته می‌شود. عدالت آموزشی یعنی سطحی از آموزش برای همگان تا حدی که در اسناد تحولی وجود دارد میسر شود.

اخبار اجتماعی فیاضی در ادامه بیان کرد: کتاب‌های کمک آموزشی و کم درسی جنبه تکمیلی عدالت آموزشی هستند. سازمان پژوهش باید نیاز آموزشی و تربیتی دانش آموزان را در همه بخش‌های کشور و برای همه دانش آموزان فراهم کند.

وی در ادامه بیان کرد: برنامه‌های زیادی برای این موضوع چیده شده از جمله استفاده از شبکه ملی رشد و مجلات رشد که در سراسر کشور توزیع می‌شود و در این موضوع تلاش داریم که این مجلات  به دست تمام دانش آموزان برسد تا عدالت آموزشی در این زمینه رعایت شود.

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در ادامه بیان کرد: تولید محتوا مربوط به سازمان پژوهش است، ولی سایر ارکان ها نیز بازخورد گیری را انجام می دهند. شبکه ملی رشد بستری آماده می‌کنند که دانش آموز تنها با برخوداری از محیط وب بسته‌ها را دریافت کنند.

فیاضی در ادامه بیان کرد: پلتفورم جامع شبکه ملی رشد امروز رشد کرده است. برای معرفی کتاب‌ها به دانش آموزان فهرستگان کتاب رشد آماده شده که همه کتاب‌ها از بخش‌های مختلف ارزیابی و درجه بندی می‌شود و به دانش آموزان معرفی می‌کنیم این کتاب‌ها بین همه دانش  آموزان در راستای برقراری عدالت آموزشی در دستیابی به کتب کمک آموزشی معرفی می‌شود.

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش افزود: این کتاب‌ها به تعداد بین دانش آموزان توزیع می‌شود و غیر از کتاب‌ها درسی در کتاب‌های کمک درسی هم عدالت آموزشی را رعایت می کنیم.