به گزارش افکارنیوز،

حسن اکبرزاده روانشناس و مشاور خانواده درباره راهکار برای داشتن روابط دوستانه پایدار اظهار کرد: وقتی از رابطه حرف می‌زنیم ناگزیر تفاوت‌ها در میان است و تصمیم‌های فردی در رابطه و گروه جایگاهی ندارند، بلکه باید تصمیم‌گیری‌ها به صورت مشترک اتخاذ شوند.

این روانشناس با بیان اینکه شناسایی تفاوت‌ها در رابطه برای طرفین از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: اگر بنا به نیازهایمان در رابطه‌ای قرار می‌گیریم باید به تفاوت‌ها احترام گذاریم و در مواردی که این تفاوت‌ها به حدی زیاد است که برقراری ارتباط را دشوار می‌سازد نیاز به بررسی بیشتر است.

او بیان کرد: بلوغ روانی، فکری و اجتماعی کافی در شکل‌گیری یک رابطه موفق بسیار تأثیرگذار است که این موارد در یک سبک زندگی سالم شکل می‌گیرد.

اکبرزاده با اشاره به اینکه در شرایط رابطه نیاز‌های طرفین مطرح است و باید به آن ها احترام گذاشته شود، ادامه داد: باید به تفاوت‌ها توجه شود چرا که تنها راه منطقی و کارساز مذاکره است؛ در مذاکره هر دو طرف رابطه حق و حقوقی دارند هر دو نفر هم شنونده هستند هم گوینده و اگر مسیر مذاکره درست پیش رود به اصلی به نام الگوی تفاوقی می‌رسیم که پایه و اساس سلامتی رابطه و عامل پیشرفت در آن تلقی می‌شود.

این روانشناس گفت: اگر در رابطه رضایت نباشد دوام چندانی نخواهد داشت و اگر در این صورت رابطه ادامه پیاده کند تنش‌های زیادی را طرفین متحمل می‌شوند که هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد.

اکبرزاده با بیان اینکه خودخواهی یکی از آسیب‌های جدی در ارتباط فردی محسوب می‌شود، اضافه کرد: فرد خودخواه صرفاً به دنبال نفع خود در رابطه است و به نیاز‌های طرف مقابل بهایی نمی‌دهد این افراد نگاه ابزاری به رابطه دارند.

او افزود: افراد خودشیفته نیز شرایط تدوام در یک رابطه را ندارند همدلی این افراد در رابطه ضعیف است؛ مدام به دنبال تأیید هستند فعالیت‌ها و موفقیت‌های طرف مقابل را نادیده می‌گیرند و صرفا به دنبال تأیید شدن خود هستند.

این روانشناس گفت: افراد پرخاشگر نیز در ارتباط‌های بین فردی موفق نیستند این افراد عجول هستند و شنونده خوبی نیستند و از کنترل هیجانی پایینی برخوردارند بنابر این رفتار‌های تکانشی و یک طرفه دارند.

اکبرزاده تصریح کرد: افراد درون گرا در مقایسه با برون‌گرا‌ها در برقراری و تدوام ارتباطات بین فردی مشکلات بسیاری دارند این افراد تمایل چندانی برای شرکت در ارتباطات بین فردی و گروه‌ها ندارند و در صورت حضور فعال نیستند، بنابراین انرژی روانی رابطه را پایین می‌آورند.

او افزود: افراد زودرنج نیز حساسیت بالایی دارند و احتمال دارد از کوچکترین اتفاقات تفسیر‌های اغراق‌آمیزی داشته باشند، بنابراین سلامت ارتباط بین فردی را به خطر می‌اندازند.

این روانشناس با اشاره به اینکه از دیگر موارد تأثیرگذار در رابطه احترام متقابل است، اضافه کرد: رعایت اصول ارتباطی، متعهد بودن، همدلی، رازداری، صداقت، مشورت کردن، هم‌خوان بودن، پذیرش تجربه دیگران و موافقت با دیگران از موارد تأثیرگذار در رابطه است.

اکبرزاده خاطرنشان کرد:‌ افرادی که از سلامت روان پایینی برخوردارند در ارتباطات بین فردی مشکل آفرین هستند.