به گزارش افکارنیوز،

طهرانچی رئیس دانشگاه ازاد اسلامی با بیان نقش مهم دانشگاه ها در تبیین الگوی تربیتی مفهومی عفاف جنسی گفت:

اخبار اجتماعی -دکتر محمد طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی چهارشنبه هفته گذشته در همایش ملی الگوی مفهومی عفاف جنسی با اشاره به لزوم تدوین مدل برای تربیت جنسی در دانشگاه‌ های کشور گفت: داشتن مدل جنسی تربیتی از الزامات هر نظام تربیتی است‌.

وی ادامه داد: همان گونه که در دانشگاه بایستی به نیاز های اولیه دانشجو، از جمله فضای آموزشی و تفریحی توجه شود باید فضایی نیز فراهم شود تا به دیگر وجه شخصیتی و غیر درسی دانشجویان نیز اهتمام ورزیده شده و وجه تربیتی نیز مد نظر قرار گیرد؛ در بحث  عفاف نیز بررسی نشان می دهد که  صرفا نیازی نیست از دریچه بیرونی به انسان ها دیده شود چراکه عفاف یک مطالبه فطری است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با بیان اینکه در بحث اختلاط زنان و مردان در بسیاری از مکان های غیر ضروری به عنوان یکی از لوازم عفاف خودداری می شود، عنوان کرد: این درحالیست که در حج واجب ما شاهد آن هستیم که زن و مرد با یکدیگر  دور خانه خدا طواف می کنند چراکه محیط خود به گونه ای است که عفاف را حفظ می کند.

طهرانچی با اشاره به دو مدل برای تبیین عفاف جنسی اظهارداشت: دیدگاه اول برای تولید یک مدل تربیتی و دیدگاه دوم نگاه صیانتی یا نگاه تربیتی است. در نگاه صیانتی هدف عدم گسترش  بی عفتی در جامعه بوده و در نگاه تربیتی  تربیت سلبی و یا ایجابی مد نظر قرار دارد.

رئیس دانشگاه ازاد اسلامی در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه داشتن مدل جنسی تربیتی از الزامات هر نظام تربیتی است، افزود: در  برخورد با تربیت نوجوان در موضوع زندگی خصوصی پدر و مادر یا حتی در رابطه با فضای مجازی باید یک رفتار و یک مدل وجود داشته باشد و در بحث تربیت جنسی نیز نمی توان بدون مدل و رها با موضوع برخورد کرد.

وی ادامه داد: همان گونه که در رابطه ما با جوان ها امیرالمونین در نامه ۳۱ نهج البلاغه نکته ای به امام حسن مجتبی(ع) می فرماید: دل جوان چون یک زمین کشت نشده است هم خردش هم دلش هم خردش را می تواند مشغول شود هم دلش می تواند گرفتار شود شما زمین کشاورزی را مگر رها می کنید ؟ پس دل و خرد هم می تواند مشغول شود؛ بنابراین برای درک ماهیت انسان نیاز به درک همه الزامات تعلیم و تربیت وجود دارد. در واقع در بحث تعلیم و تربیت باید تمام ساحت ها از جمله تربیت علمی،اخلاقی و اعتقادی، تربیت بدنی، تربیت اجتماعی و تربیت معیشتی و اقتصادی را در نظر گرفت.