به گزارش افکارنیوز،

احمد مسجد جامعی در جلسه امروز علنی شورای اسلامی شهر تهران در توضیح طرح یک فوریتی الزام شهرداری برای ثبت ملی قله توچال گفت: در قله توچال چند پناهگاه مثل کلکچال داریم.

اخبار اجتماعی -وی ادامه داد: توچال در حریم تهران تلقی شده است و حدود ۱۶۰۰ گونه گیاهی در این مناطق می روید این در حالی است که امروز تعداد کمی از این گونه های گیاهی باقی مانده است.

مسجد جامعی گفت: در خصوص توچال بارها صحبتهایی شده است و همیشه تهران را با توچال آدرس می دهند و می گویند تهران در دامنه کوه توچال شکل گرفته است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: علیرغم همه این حرفها هیچ کاری برای حفظ این میراث نشده است و وضعیت این قله و دامنه اش مناسب نیست.

مسجد جامعی گفت: ما در هفته تهران به توچال رفتیم و دیدیم در این منطقه آشفتگی هایی وجود دارد و تبلیغات نامناسبی در دامنه این قله نصب شده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: وقتی قله توچال ثبت ملی شود حفاظت از آن قوت میگیرد و دیگر کسی نمی تواند در آن دخل و تصرفی داشته باشد.

وی ادامه داد: توچال سالها مورد بی مهری قرار داشته و حتی در حالی که شهرداری کوهستان داریم اما باز هم توجه ویژه ای به آن نشده است.

پس از سخنان مسجد جامعی یک فوریت طرح ثبت ملی قله توچال به رأی گذاشته شد و با ۱۷ رأی مخالف یک فوریت این طرح به تصویب رسید.