به گزارش افکارنیوز،

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهراندرباره لایحه شوراهای معماری مناطق اظهار داشت: طی جلسه آینده شورای شهر تهران لایحه شوراهای معماری مناطق در دستور کار قرار می‌گیرد که البته دو هفته پیش تاکنون این لایحه در دستور بوده ولی نوبت به آن نرسیده است. 

اخبار اجتماعی وی افزود: با تصویب این لایحه حدود صلاحیت و اختیارات مناطق مشخص می‌شود تا دیگر شاهد  اتفاقات غیرقانونی و تصمیمات فراوانی نباشیم. 

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: از طریق تصویب ا ین لایحه نیز ساختار شوراهای مناطق کامل مشخص می‌شود و این که چه کسی رئیس، دبیر یا عضو شورا باشد دقیقا محرز است. 

اعطا خاطرنشان کرد: با تصویب لایحه شوراهای معماری مناطق جلوگیری از شهرفروشی تثبیت می‌شود البته مدتی است که شهر فروشی با آغاز فعالیت شورای پنجم کاهش یافته و به کمتر از 50 درصد رسیده است. 

وی تصریح کرد: البته پیشگیری از شهرفروشی نه از طریق مصوبه و به صورت قانونی بلکه با سلیقه مدیران انجام گرفته و اینکه برخی نخواسته‌اند چنین اتفاقی رخ دهد که اکنون با تصویب شوراهای معماری مناطق به صورت قانونی شهرفروشی را دیگر شاهد نخواهیم بود. 

به گزارش فارس، حجت نظری تابستان امسال اعلام کرد: هنوز با شهر فروشی در حال اداره شهر تهران هستیم در حالی که در شهرداری تهران چیز دیگری بنا داشتند.