به گزارش افکارنیوز،

علیرضا کمره ای، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره اقدامات آموزش و پرورش و ستاد جعل مدارک اظهار کرد: در آموزش و پرورش اقدامات پیشگیرانه مبارزه با جعل را دنبال می‌کنیم و در زمینه رعایت موارد امنیتی تدابیری ویژه اتخاذ شده است و باعث شده میزان جعل مدارک به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند.

اخبار اجتماعی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ادامه درباره طرح ایران مهارت گفت: این طرح در راستای سیاست‌های آموزش‌های مهارتی کوتاه مدت دنبال می‌شود و در سال گذشته ۲۰ درصد مدارس متوسطه اول را تحت پوشش قرار دادیم. ایران مهارت رویکرد مشارکتی دارد و از مشارکت سایر دستگاه بهره می‌برد البته باید توسعه آن را با دقت دنبال کنیم تا به کیفیت آموزش لطمه وارد نشود.

کمره‌ای در ادامه بیان کرد: امسال استان‌هایی که با سطح تعیین شده فاصله دارند باید اقدامات بیشتری انجام دهند و استان‌هایی که ۲۰ درصد سهم شان را محقق کردند می‌توانند تا ۳ الی ۴ درصد توسعه را اضافه کنند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ادامه بیان کرد: آموزش‌های مهارتی یکی از سیاست‌های ما است و در سه دسته دنبال می‌کنیم دسته اول آموزش‌های رسمی است که در قالب شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش دنبال می‌شود که هم اکنون بیش از ۳۴ درصد دانش اموزان در آن مشغول هستند و بیش از ۲۰۰ رشته در شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش داریم.

کمره‌ای در ادامه بیان کرد: دسته دوم آموزش مهارتی در ضمن کتابهای درسی مثل کار و فن آوری، فرهنگ و هنر و کتاب کارآفرینی است و رویکرد آن‌ها آشنایی دانش آموزان با رشته‌های مهارتی است.

وی در ادامه بیان کرد: مثلا در درس کار و فناوری بیش از ۳۰ پودمان را به دانش آموزان آموزش می‌دهیم و دسته سوم آموزش‌هایی است که در قالب ایران مهارت دنبال می‌شود که سعی می‌کند آموزش‌های کتاب کار و فن آوری را تکمیل کند و در راستای کتاب‌های درسی ابعاد مهارتی را دنبال کند و نگرش دانش آموزان را نسبت به کار و کارآفرینی تقویت کند.