به گزارش افکارنیوز،

حمیدرضا کریم گفت: با کشف تخلف عرضه خارج از شبکه برنج در فروشگاه زنجیره‌ای رفاه ، این فروشگاه بیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه شد. 

اخبار اجتماعی - مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: در راستای گشت‌های تعزیراتی مربوط به کنترل بازار، همکاران ما با تخلف عرضه خارج از شبکه برنج در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه مواجه شدند و این تخلف کشف و پرونده تعزیراتی برای آن تشکیل و پس از ارجاع سریع پرونده به قاضی تعزیرات، حکم قطعی به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت برای فروشگاه رفاه صادر شد.

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، شرکت بازرگانی دولتی نوعی از برنج هندی را که به آن برنج ۱۱۲۱ هم می‌گویند، برای تنظیم قیمت‌ها در بازار و عرضه با نرخ دولتی در اختیار برخی مراکز از جمله فروشگاه‌های زنجیره ای قرار می‌دهد که بخشی از این برنج نیز در مشهد برای توزیع در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه قرار گرفت اما خارج از شبکه اصلی توزیع می‌شد.