به گزارش افکارنیوز،

 ادامه دومین دور رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به اتهام قتل میترا استاد همسر دوم خود به ریاست قاضی کشکولی امروز برگزار شد.

اخبار اجتماعی -اولیای دم به لحاظ منتفی شدن حکم قصاص و استعفای وکلای اولیای دم، امروز در جلسه نیستند و جلسه دادگاه با حضور متهم و وکلای وی تشکیل شده است. 

در دومین دور رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران  قاضی گفت: فرضیه کمانه کردن گلوله منتفی است.

ادامه دومین دور رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران به اتهام قتل میترا استاد همسر دوم خود به ریاست قاضی کشکولی که از صبح امروز آغاز شده به ساعت 13  موکول شد.