به گزارش افکارنیوز،

مهدی مقیمی مجری پروژه پلاسکو با اشاره به پروژه پلاسکو اظهار کرد: این پروژه  به لحاظ عمرانی پروژه بسیار بزرگی نیست و در سطح شهر تهران پروژه‌های به مراتب بزرگتر انجام شده است و یا در دستور کار پیمانکاران قرار دارد.

اخبار اجتماعی- وی تصریح کرد: پلاسکو ذینفعان متعددی دارد که برخی ذینفعان آن اصلی هستند که عبارتند از کسبه شمال و جنوب پلاسکو، بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، میراث فرهنگی، وزارت کشور، استانداری تهران، وزارت راه و شهرسازی.

مقیمی خاطرنشان کرد: در سال گذشته و پس از اجماع ذینفعان پروژه پلاسکو پس از مصوبه کمیسیون ماده 5 مبنی بر ساخت  15 طبقه روی زمین و 5 طبقه زیرزمین و با تأکید بر عدم پرداخت عوارض، پروژه آغاز شد.

مجری پروژه پلاسکو اضافه کرد: براساس مصوبه کمیسیون ماده 5 و مستندات موجود  نباید در فرآیند ساخت پلاسکو ریالی بابت عوارض از بنیاد مستضعفان دریافت شود و با در نظر گرفتن تمام شرایط و برگزاری مسابقه معماری استارت پروژه پلاسکو از اواخر سال گذشته کلید خورد.

مقیمی ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون ماده 5 نقشه‌های معماری پروژه پلاسکو پس از تصویب شهرداری در گام اول و تأیید شورای عالی شهرسازی اجرا شد و براساس نقشه‌های بارگذاری شده فرآیند کار آغاز شد و هیچ مشکلی در ارتباط با نقشه‌های پلاسکو وجود ندارد.

وی گفت: براساس تاکید کمیسیون ماده 5 نباید عوارضی بابت این پروژه دریافت شود و شهرداری نیز مکلف به رعایت این مصوبه شده است. اما متاسفانه از چند روز گذشته شهرداری تهران با سنگ‌اندازی‌های متعدد بنا دارد این پروژه را متوقف کند.

وی افزود: با توجه به اتفاقات اخیر نماینده پلاسکو (شهسواری) با معاون شهرسازی شهرداری تهران تماس‌هایی را برقرار کرده است و امیدواریم بزودی اتفاقات اخیر مرتفع شود.

مقیمی افزود: طبق آخرین آماری که داریم شهرداری منطقه 12 عنوان کرده است که به میزان هزینه ساخت ساختمان پلاسکو که حدود 400 میلیارد تومان است باید عوارض ساخت پلاسکو پرداخت شود.