به گزارش افکارنیوز،

محسن ارشدزاده، مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با بیان این‌که تعداد کودکان کار در استان ما نسبت به سایر استان‌ها بسیار کم است، افزود: حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ کودک کار و خیابانی در استان وجود دارد که اکثر آن‌ها ساماندهی و جمع آوری شده و در مرکز و خانه‌ی نگهداری کودکان کار مستقر می‌شوند یا این‌که به آن‌ها تذکر داده شده و به خانواده‌های خود باز می‌گردند.

اخبار اجتماعی-وی افزود: خوشبختانه تمامی کودکان کار و خیابانی استان دارای خانواده هستند، بعد از جمع آوری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی سعی می‌کنیم با خانواده‌ها ارتباط داشته و برای حل مشکل آن‌ها کمک کنیم تا کودکان از کار خیابانی منصرف شده و به آغوش خانواده بازگردند، ولی در برخی مواقع افراد با هدف سودجویی و درآمد بیشتر کودکان را مجبور به کار می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با بیان این‌که حدود ۱۶۰ هزار نفر دارای معلولیت در آذربایجان شرقی وجود دارد، اظهار کرد: حدود ۸۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت استان از خدمات بهزیستی استان بهره مند می‌شوند و مابقی خدمات نیز براساس نیاز و با توجه به سطح معلولیت افراد ارائه می‌شود.

وی افزود: ۴۲۰ هزار نفر افراد سالمند در استان وجود دارد که حدود ۳۰ هزار نفر از خدمات حمایتی، خدمات در منزل و برنامه‌های توانمند سازی بهزیستی بهره‌مند می‌شوند، همچنین حدود ۹ هزار نفر بیمار روانی مزمن در جامعه هدف بهزیستی استان وجود دارد که حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر از آن‌ها از خدمات توانبخشی مراکز شبانه روزی و روزانه‌ی بهزیستی بهره مند می‌شوند.

ارشدزاده با اشاره به برخورداری حدود ۱۵ هزار زن سرپرست خانوار از خدمات و حمایت مستمر بهزیستی استان، اظهار کرد: همچنین هر سال ۳۵ هزار نفر افراد دارای اعتیاد از خدمات درمانی سرپایی، اقامتی و توانمندسازی و آگاه سازی و آموزش بهزیستی استان بهره مند می‌شوند.

وی با بیان این‌که ۱۹۵۰ نفر کودک بدسرپرست و بی سرپرست تحت سرپرستی بهزیستی استان قرار دارند، گفت: حدود ۳۰۰ نفر به صورت شبانه روزی در ۲۴ مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نگه داری می‌شود و بیش از ۱۶۵۰ نفر از کودکان بی سرپرست بهزیستی تحت عنوان حضانت به اقوام و خانواده‌ها سپرده می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با بیان این‌که بهزیستی استان همواره به فکر جامعه هدف خود بوده و تا زمانی که شرایط ترخیص برای افراد تحت پوشش بهزیستی فراهم نباشد، ترخیص انجام نمی‌شود، گفت: کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در هر سن زیر ۱۸ سال که به بهزیستی مراجعه کنند، پذیرفته می‌شوند.

وی ادامه داد: فرزندان پسر تحت پوشش بهزیستی بعد از تحصیل و خدمت سربازی ترخیص می‌شوند.

وی با بیان این‌که بهزیستی پیگیر برنامه‌های اشتغال و ازدواج فرزندان بی سرپرست است، گفت: فرزندان دختر بهزیستی نیز تا زمان فارغ التحصیلی و بعد ازدواج می‌توانند ترخیص شوند، در غیر این صورت دختران تا ۳۰ سالگی هم امکان اسکان در بهزیستی را دارند، مگر این که خود علاقمند به ترخیص باشند.

ارشدزاده افزود: با توجه به این‌که فرزندان بی سرپرست جزو اقشار آسیپ پذیر جامعه هستند، بدون داشتن شرایط ترخیص امکان خروج از بهزیستی را ندارند، امکان تحصیل فرزندان تحت پوشش بهزیستی نیز در راستای توانمندسازی آن‌ها انجام می‌گیرد، این فرزندان پس از ترخیص از بهزیستی نیز کمک هزینه مسکن و ازدواج دریافت می‌کنند.