به گزارش افکارنیوز،

در اطلاعیه هوانوردی (NOTAM) شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، اعلام شده که به دلیل بارش شدید باران پرواز ۳۹۴۸ هواپیمایی آسمان از مبدأ خارگ به مقصد بوشهر لغو شد.

اخبار اجتماعیهمچنین پرواز بوشهر-خارگ نیز که قرار بود با شماره ۳۹۴۹ از سوی همین شرکت هواپیمایی انجام شود، لغو شده است.

پرواز ۵۸۷۲ تهران-بوشهر و پرواز ۵۸۷۳ بوشهر تهران هواپیمایی وارش نیز از لیست پروازهای امروز این شرکت هواپیمایی خارج شده است.

پرواز ۴۰۸ تهران-بوشهر هما و نیز پرواز ۴۰۹ بوشهر-تهران ایران ایر هم اعلام شده که به دلیل بارندگی شدید در فرودگاه مقصد با تأخیر از مهرآباد انجام می شود.

پرواز ۳۳۲۲ تهران-رامسر ایران ایر و ۳۳۲۳ رامسر-تهران هما نیز امروز به دلیل بدی آب و هوا در فرودگاه مقصد لغو شده است.