به گزارش افکارنیوز،

الهام فخاری در نطقی پیش از دستور در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران گفت: بودجه هنگفتی خرج ساخت باغ کتاب شده است اما اگر این بودجه به صورت خرد در سایر محلات کم برخوردار مصرف می شد تأثیرگذاری بیشتری داشت.

اخبار اجتماعیوی ادامه داد: ما امروز با توسعه ناعادلانه امکانات فرهنگی در سطح شهر تهران مواجه هستیم که دسترسی و مراجعه مردم به مکانهای فرهنگی مانند کتابخانه ها را مشکل کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: یکی از وظایف اصلی شهر آری توسعه زیرساختهای فرهنگی شهر نظیر کتابخانه ها است و این در حالی است که هر ایرانی در طول هفته تنها یک ساعت به مطالعه می پردازد.

فخاری خاطرنشان کرد: براساس استاندارد جهانی باید به ازای هر صد نفر هشت متر مربع کتابخانه داشته باشیم در حالی که این عدد در ایران بسیار پایین است.

وی افزود: نه تنها مشکل نبود کتابخانه های عمومی را شاهدیم بلکه امروز به دلیل افزایش قیمت کتاب به دلیل گرانی کاغذ شاهد کم شدن خرید کتاب از سوی شهروندان هم هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: حضور بی رمق کتابخانه های عمومی در بلند مدت تاثیرات بدی خواهد داشت زیرا هر جا که کتابخانه ها به درستی به وظایفشان عمل کرده اند از جرم و بزه کاسته شده است.

فخاری ادامه داد: ما حتی آمار درستی از اینکه چه کتابی در کتابخانه ها وجود دارد نداریم و نمی دانیم که کتابهای موجود همانی هست که خانواده ایرانی به آن نیاز دارد یا خیر.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: این در حالی است که  متاسفانه در سال جاری تنها ۶ میلیارد تومان برای تجهیز و نوسازی کتابخانه های عمومی بودجه در نظر گرفته شده است.