به گزارش مهر، بامداد ۲۸ اسفند سال گذشته صدای شلیکهای پی در پی گلوله در یکی از محلههای شیراز اهالی را به خیابان کشاند. آنها پس از ورود به خانهای که از آنجا صدای شلیک گلوله به گوش رسیده بود با صحنه هولناک روبرو شدند.

۶ نفر از اعضا ی یک خانواده ب همراه مرد جوانی غرق در خون در خانه حضور داشتند. با اطلاع این موضوع به پلیس تیمی از کارآگاهان به همراه بازپرس ویژه قتل در محل نایت حاضر شده و در نخستین بررسی‌ها دریافتند عامل این تیراندازی داماد خانواده بوده که پس از این تیراندازی مرگبار اقدام به خودکشی کرده بود.

در جریان این تیراندازی همسر، پسر، دو برادر زن و مادر زن مرد تیرانداز در دم جان باخته بودند. مرد تیرانداز و دختر ۸ ساله‌اش نیز بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند.

کارآگاهان برای کشف انگیزه این تیراندازی به تحقیقات پرداخته و دریافتند مردم جنایتکار به نام احسان از چند سال قبل اعتیاد شدیدی به ماده مخدر شیشه پیدا کرده بود. به همین خاطر همسرش ۶ ماه پیش با ترک خانه درخواست طلاق داده بود.

سرهنگ حیدری رئیس پلیس آگاهی استان فارس در این رابطه به خبرنگار مهر، تحقیقات در این زمینه ادامه داشت تا اینکه ظهر دیروز احسان به علت گلوله‌ای که به سرش شلیک کرده بود در بیمارستان جان سپرد.

با اطلاع ماجرا به بازپرس ویژه قتل او دستور انتقال جسد مرد شیشهای را به پزشکی قانونی صادر کرد که تحقیقات در این زمینه از سوی کارآگاهان پلیس هنوز ادامه دارد.