افکار نیوز - سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در میان زنان در سن باروری است. از آنجا که زنان در جوامع مدرن دیرتر ازدواج می کنند و مدت حیات بیماران مبتلا به سرطان سینه افزایش یافته است تعداد بیمارانی که بعد از درمان به فکر بچه دار شدن می افتند رو به افزایش است.

این در حالی است که مطالعات قبلی نشان داده بود بارداری باعثمی شود سطح هورمون در زنان تغییر کند و سلول های سرطانی جدید یا تهاجمی تری در بدن فرد تولید شود.

نتایج مطالعات موسسه بوردت در بروکسل ضمن رد این عقیده متعارف اعلام کرد بارداری به معنای بازگشت هورمون های مرتبط با سرطان سینه در بیمارانی که از این بیماری نجات یافته اند نیست.
به گزارش خبرگزاری شین‌هوا از وین، در این مطالعه بر روی هزار و دویست و هفت بیمار مبتلا به سرطان سینه از کشورهای مختلف تحقیقاتی انجام شد. این هورمون در حدود سی درصد از بیماران در دوران بارداری یا تقریبا پنج سال بعد از بارداری بازگشت.

حاتم عظیم رئیس این گروه تحقیق گفت مدت زنده ماندن بیمارانی که دو سال بعد از شناسایی سرطان سینه باردار شده بودند بیشتر از کسانی بود که باردار نبودند و این افراد همچنین شرایط بهتری برای خلاصی از بیماری داشتند.
عظیم گفت بنابراین بیماران مبتلا به سرطان سینه در صورتیکه دو سال بعد از درمان باردار شوند با خطر بازگشت بیماری مواجه نیستند.

هشتمین کنفرانس سرطان سینه اروپا روز چهارشنبه در وین برگزار شد و تا روز جمعه ادامه دارد.