به گزارش افکارنیوز،

این تصویر دیدنی در شهر نیدرزاکسن آلمان به ثبت رسیده است.