به گزارش افکارنیوز به نقل از خبر، دروازه دولت تهران یکی از این دروازه هاست که در کنار آن خندقی هم وجود داشته است.

اکنون نام این دروازه باقی مانده و یکی از ایستگاه های مترو تهران هم به همین نام است، اما دیگر نشانی از آن دروازه نیست.