به گزارش افکارنیوز،

امور اداری و استخدامی قضات بدین وسیله به اطلاع می‌رساند: حسب اعلام امور اداری و استخدامی قضات، در بررسی اولیه تقاضای واصله از ناحیه همکاران قضایی متقاضی انتقال به شهر تهران تعداد ۷۷ تقاضا منطبق بر شرایط بخشنامه مورخ ۹۸/۰۷/۱۷ تشخیص داده شد و جهت طرح و بررسی به کمیسیون نقل و انتقال قضات ارسال شد.

اخبار اجتماعی-اعضای محترم کمیسیون نقل و انتقال قضات نیز پس از بحث و بررسی پیرامون تقاضا‌های واصله مذکور در جلسات مورخ ۹۸/۰۹/۰۵ و ۹۸/۰۹/۱۲ صرفاً انتقال ۲۷ نفر از همکاران محترم قضایی را مورد تصویب قرار داده که پس از تأیید ریاست معظم قوه قضاییه ابلاغ انتصاب ایشان صادر خواهد شد؛ لذا با توجه به عدم تأمین نیاز دادسرای عمومی و انقلاب شهر تهران، این امور طی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۰۱۸۶/۵۰۰۰ مورخ ۹۸/۰۹/۱۷ مبادرت به اعلام مرحله دوم فراخوان و صرفاً جهت تصدی سمت‌های دادیاری و بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر تهران کرده که همکاران محترم متقاضی انتقال (به استثنای استان‌های کردستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، زنجان و سمنان) می‌توانند حداکثر ظرف آذر ماه سال جاری و بر اساس شرایط مندرج در بخشنامه ابلاغی نسبت به ارسال تقاضای خود در سیستم راهکار سازمانی اقدام کنند.