به گزارش افکارنیوز،

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت:‌دولت برخلاف قانون اساسی قبل از ارسال بودجه باید آن را در شورای عالی استان‌ها مطرح کند و نظر اعضا را نیز بگیرد.

اخبار اجتماعی-وی بیان داشت:‌متاسفانه سال‌هاست که این اتفاق نمی‌افتد و نظر اعضای شورای عالی استان‌ها در بودجه کشور لحاظ نمی‌شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: شورای عالی استان‌ها در راستای جلوگیری از تبعیض و جلب مشارکت‌ها ایجاد شده است و لازم است که برای حل مشکلات توجه بیشتری به آن شود.

الویری گفت: نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با حضور در شورای عالی استان‌ها قول داده بود که این قانون را اجرایی کند که قبل از ارسال بودجه به دولت یک نسخه از آن را در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار دهد و این شورا هم پیشنهادات را مطرح کند ولی متاسفانه این اتفاق برای بودجه سال 99 هم صورت نگرفت.

وی خاطرنشان کرد: موضوعی که مطرح می‌کنیم در ماده 88 قانون شوراها نیز آمده است و امیدواریم که به آن توجه بیشتری شود.