به گزارش باشگاه خبرنگاران ، با وجود اينكه فوتباليستها الگويي براي جوانان هستند اما به راحتي ميتوان برخي ازآنها را در قهوهخانهها پيدا كرد.

بهترین جا برای این افراد سفره‌خانه ای سنتی دراطراف میدان هفت تیر است که درآنجا چهره‌های آشنایی از جمله برخی فوتبالیست‌های معروف، و برخی از
خوانندگان حضور دارند و نکته جالب آن پرداخت ۱۷ هزار تومان برای تماشایاین افراد از روی صندلی است.