افکار

«موزه زمان» یکی از زیباترین و بهترین کاخ هایی است که حدود ۱۶ سال پیش به عنوان اولین موزه ساعت ایران در خیابان زعفرانیه تهران تاسیس شد. قدمت این بنا بیش از ۸۰ سال بوده و در زمان قاجاریه ساخته شده است.

کد خبر: 923539