به گزارش ایرنا به نقل از شبكه های لرزه نگاری وابسته به مركز لرزه نگاری كشوری موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران،این زمین لرزه در ساعت ۲۱ و ۹ دقیقه و ۷ ثانیه با موقعیت جغرافیایی ۲۸ درجه عرض شمالی و ۷۷/ ۵۱ درجه طول شرقی به وقوع پیوسته است.

تا كنون از خسارت های احتمالی این زمین لرزه هیچ گزارشی دریافت نشده است.