به گزارش مهر، اولین وقف سال نو در استان فارس در شهرستان آباده به ثبت رسید.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آباده با بیان اینکه این زمین که ۶/۴۵۳ هکتار وسعت داشته و ارزش تقریبی آن ۹ میلیارد برآورد می شود گفت: به عنوان نخستین وقف در سال جاری با نیت احداثدرمانگاه شبانه روزی در شهرآباده به ثبت رسمی رسید.

مرتضی رنجبر افزود: امیدواریم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده شاهد رشد هر چه بیشتر موقوفات خیرخواهانه باشیم.