به گزارش افکارنیوز، 'محمد عبداله زاده ثانی' در گفت و گو با ایرنا افزود: این درخت با توجه به روایات كتاب 'تاریخ بیهق' اثر 'علی ابن زید بیهقی' كه در قرن ششم هجری قمری نوشته شده كهن ترین موجود زنده خراسان است.

این پژوهشگر سبزواری با اشاره به عمر حدود دو هزار و ۵۰۰ ساله این درخت با توجه به قطر آن گفت: به دلیل اینکه چنار کیذقان، نزد عامه مردم مورد احترام و همچنین مکمل خلاء اسناد تاریخی و فرهنگی است، تقاضای ثبت آن در فهرست آثار ملی تاریخی شد.وی قطر چنار کیذقان را حدود شش متر، ارتفاع آن را حدود ۲۰ تا ۲۲ متر و محیط آن را ۲۸ متر ذکر کرد و گفت: با توجه به قطر قابل توجه این درخت، در چند سال گذشته به طور طبیعی داخل آن شکافی ایجاد شده که از آن به عنوان کفاشی استفاده و به مرور زمان این شکاف ترمیم شده است.

وی با بیان اینکه این چنار در ضلع جنوبی استخر عمومی روستای کیذقان قرار گرفته افزود: طول سایه انداز چنار کیذقان در زما طلوع و غروب خورشید بیش از ۲۰۰ متر و در ظهر بین ۱۰ تا ۲۰ متر است.

وی در مورد روستای کیذقان محل واقع شدن این درخت گفت: پیشینه اساطیری کیذقان بر اساس تقسیم بندی فردوسی در شاهنامه به دوره کیانیان می رسد و ' کی ' در زبان پهلوی به معنای پادشاه است.

عبداله زاده گفت: ' ارنست هرتسفیلد ' در کتاب باستان شناسی ایران بر بنیاد باستان شناسی معتقد است دوره کیانیان که در شاهنامه آمده برابر با دوره دیوسیدها در یونان و مصادف با دوره مادها در ایران است.

وی در همین رابطه وجود سه روستای کیذقان، کیذور و کیخسرو را در سبزوار مورد اشاره قرار داد.

عبداله زاده با اظهار اینکه در سبزوار و کاشمر قصه کاشت درخت سرو توسط زرتشت پیامبر، مشهور است، افزود: مولف کتاب تاریخ بیهق به نقل از کتاب ' ثمار القلوب ' نوشته خواجه ' ابومنصور ثعالبی ' کشت این دو درخت را به گشتاسب و زمان ملاقات وی با زرتشت پیامبر منسوب می کند.

وی همچنین اظهار داشت: نخل و چنار به قامتی کشیده، عمر طولانی دارد و در ادبیات نمادی از فناناپذیری، آزادگی و جاودانگی هستند و به عنوان درختان مقدس در هنر هخامنشیان و حجاری تخت جشمید تجلی کرده است.

وی با بیان اینکه گاه عمر درختان به رقم های دور از ذهن آدمی می رسد، افزود: به طور مثال ابوالحسن بیهقی عمر سرو فریومد و کاشمر را بیش از یک هزار و ۵۰۰ سال می داند و از بین بردن آنها را به دستور المتوکل عباسی و ینالتکین در کتاب تاریخ بیهق ذکر می کند.

وی افزود: درختی به نام ' سکوئیا ' در آمریکای باختری می روید که بلندی آن به ۱۳۰ متر می رسد و عمر یکی از آنها که بر اثر طوفان ریشه کن شده بود کارشناسان شش هزار سال را تقویم کردند و عمر درخت کاجی که در سال ۱۹۴۶ اداره جنگلبانی آمریکا یافت چهار هزار و ۶۰۰ سال برآورد و کهن ترین موجود زنده روی زمین تا آن تاریخ شناخته شد.

وی افزود: هم اکنون درحاشیه کویر اصفهان دو درخت یک هزار ساله و در مسجد لنیان اصفهان واقع در خیابان شهید دکتر بهشتی چناری به بلندی ۱۷ متر و ۶۰۰ سال عمر، قامت افراشته اند.

وی سرو کمیز داورزن سبزوار را درخت دیگری با قدمت حدود دو هزار ساله ذکر کرد و گفت: این درخت که به صورت تک درختی در کوهپایه است از فاصله چند کیلومتری قابل مشاهده است.

وی بجا ماندن این درختان قدیمی و قطع نشدن و از بین نرفتن آنها توسط مردم را ناشی از مقدس بودن این درختان نزد آنها و برگرفته از باورهای دینی گذشتگان عنوان كرد.