به گزارش افکارنیوز، طبق آخرین گزارش کمیتهي آمار ستاد مركزي سفرهاي كشور، استفادهي مسافران نوروزی از اتومبیلهای شخصی ۳۹ درصد، حملونقل عمومی ۹ / ۴۶ درصد، حملونقل هوایی ۲ / ۷ درصد و حملونقل دریایی ۳ / ۱۹۲ رشد داشته است.

همچنین با در نظر گرفتن رشد منفی ۵ / ۲۶ درصدی حمل‌ونقل ریلی، آمار سفرهای نوروزی در پنجمین روز نوروز به ۱ / ۴۰ درصد رشد رسید.

میزان اقامت در هتل‌ها ۸ / ۲۲ درصد، مهمان‌پذیرها ۶ / ۲۵ درصد، هتل‌آپارتمان‌ها ۲۰ درصد، خانه‌های استیجاری ۴ / ۷ درصد، کمپ موقت ۵۸ درصد، کلاس‌های درس ۲۱ درصد و چادرهای اسکان مسافران با ۶ / ۳۲ درصد رشد، افزایش آمار ۲۱ درصدی استفاده‌ی گردشگران نوروزی از مراکز اقامتی سراسر کشور را فراهم آورده است.

بر مبنای گزارش کمیتهي آمار ستاد مرکزی سفرهای کشور، میزان بازدید از جاذبههای گردشگری در پنجمین روز سال جدید با ۹ / ۵۳ درصد رشد همراه بوده است و استانهای فارس، قم، اصفهان، مازندران و خراسان رضوی پذیرای بیشترین مسافران نوروزی بودهاند.