به گزارش افکارنیوز،

زنجبیل در درمان پریود نشدن و تنظیم چرخه قاعدگی و همچنین تسکین درد قاعدگی بسیار سودمند می‌باشد. همچنین در مواقعی که پریودها کوتاه است و یا با تاخیر همراه می‌باشد زنجبیل با القای قاعدگی منجر به رفع این مشکل می‌شود.

اخبار اجتماعیبه این منظور نصف قاشق چای‌خوری زنجبیل تازه را در یک فنجان آب به مدت پنج تا هفت دقیقه بجوشانید سپس کمی شکر به آن اضافه کنید و روزی سه مرتبه بعد از غذا آن را بنوشید.این کار را به مدت یک ماه یا بیشتر ادامه دهید.