به گزارش افکارنیوز،

 مهریه مالی است که هنگام عقد در سند رسمی یا عقدنامه ثبت می‌شود و هرگاه که زن آن را مطالبه کند، مرد باید آن میزان از مهریه‌ای را که در سند ازدواج نوشته به همسر خود پرداخت کند.

اخبار اجتماعی- گاهی اوقات زوجین پس از عقد تصمیم می‌گیرند که میزان مهریه خود را افزایش یا کاهش دهند، اما اینکه آیا پس از عقد و ازدواج امکان افزایش میزان مهریه وجود دارد یا خیر منوط به قانون است.

یک نظر وجود دارد که بر اساس آن اگر زوج یا زوجه بخواهند میزان مهریه خود را افزایش یا کاهش دهند، باید آن را در سند رسمی ذکر کنند و در دفترخانه به ثبت رسانند، البته هر گونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم است که این نظر خلاف شرع مقدس اسلام است.

بر اساس قانون مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و افزایش مهریه پس از عقد شرعا صحیح نیست و زوج و زوجه نمی‌توانند پس از عقد مهریه خود را افزایش دهند.